• dingbu1

2020. aasta Hiina joogarõivaste turuanalüüsi aruanne – turuseisundi uuring ja arengustrateegia kavandamine

Alates 2020. aastast on joogarõivatööstus jätkanud stabiilset arengut, kuid COVID-19 ülemaailmne puhangu tõttu on Hiina joogarõivatööstust mingil määral mõjutanud. Kuid kuna riigis taastub kiiresti töö ja tootmine, taastub joogarõivatööstus järk-järgult kasvule. Pikemas perspektiivis on epideemial tohutul siseturul joogarõivatööstusele suhteliselt väike mõju. Praegu on Hiina majandusareng hea, elanike sissetulekute tase paraneb pidevalt, pakkudes joogarõivatööstusele head turutarbimiskeskkonda. Tööstuspoliitika loob hea ärikeskkonna joogarõivatööstusele ning annab hea poliitilise garantii ka investoritele.

Viimastel aastatel on kodumaise joogarõivatööstuse investeeringute ja arendamise vaatenurgast joogarõivatööstust soosinud pealinn. Statistiliste andmete põhjal ulatus joogarõivatööstuse investeeringute ulatus 2019. aastal *** 100 miljoni jüaanini. Võib näidata, et joogarõivatööstusel on hea investeeringute meelitamise võime.

news1

Hiina joogarõivatööstuse investeeringute kasvuprognoos

 Hiina majanduse pideva arenguga kvaliteedi suunas on toetatud tööstuslikku innovatsiooni. Hiina joogarõivatööstus on jõudmas arengufaasi, kvaliteetseid tööstusharusid kasutatakse peamiselt tehnoloogiliseks innovatsiooniks, tooteuuringuteks ja -arenduseks jne, samuti suurendavad seotud tööstusharud lühiajaliselt investeeringuid, et saavutada suurem turu konkurentsivõime, saavutades seeläbi investeeringuid. laiem turg, nii et tööstus jätkab investeeringute laiendamist, eeldatakse, et investeeringute kasv säilitab stabiilse kasvu.

Hiina jooga rõivatööstuse investeeringute kasvuprognoos aastatel 2020–2026

news2

Tööstusharu turu kontsentratsiooni indeks on kõige sagedamini kasutatav mõõtmismeetod. Ameerika majandusteadlase Baini ja Jaapani MitI tööstusliku kontsentratsiooni astme klassifikatsioonistandardi järgi jaguneb tööstusturu struktuur jämedalt kahte kategooriasse: oligopoolne tüüp (CR8≥40) ja konkurentsivõimeline tüüp (CR8 < 40%). Nende hulgas jaguneb oligopoli tüüp äärmiselt kõrge oligopoli tüübiks (CR8≥70%) ja madala kontsentratsiooniga oligopolitüübiks (40%≤CR8 <70%). Konkurentsitüüp jaguneb veel madala kontsentratsiooniga võistlevaks tüübiks (20%≤CR8 <40%) ja detsentraliseeritud võistlevaks tüübiks (CR8 <20%).

Joogarõivaste turu kontsentratsiooni vaatenurgast 2019. aastal on kogu tööstuse CR4 **%.

American Bain & Company turustruktuuri klassifikatsioon

news3

 Hiina aruannete võrgustik on juhtiv tööstuse analüüsiaruanne, turu põhjaliku uurimisaruande pakkuja ja maailma grupi põhjalik tööstuse teabeportaal. „2020. aasta Hiina joogarõivaste turuanalüüsi aruanne – turuseisundi uuring ja arengustrateegia kavandamine” hõlmab uusimaid tööstuse andmeid, turu kuumaid kohti, poliitika planeerimist, konkurentsiteavet, turuväljavaadete prognoosi, investeerimisstrateegiat ja muud sisu. Rohkem täiendatud suure hulga intuitiivsete diagrammidega, mis aitavad selle valdkonna ettevõtetel täpselt aru saada tööstuse arengusuundadest, turuvõimaluste suundumustest, ettevõtte konkurentsistrateegia ja investeerimisstrateegia õigest väljatöötamisest. Tuginedes riikliku statistikaameti, tolliameti ja riigi teabekeskuse avaldatud autoriteetsetele andmetele, samuti meie keskuse valdkonda puudutavatele väliuuringutele ning kombineerituna valdkonna keskkonnaga, viiakse käesolev aruanne läbi turu-uuringuid ja -analüüse. mitmest vaatenurgast, sealhulgas teooriast praktikani, makrost mikroni.

See on tööstusettevõtete, asjaomaste investeerimisettevõtete ja valitsusasutuste jaoks üks olulisi otsustusaluseid, et mõista täpselt tööstuse arengutrendi, mõista tööstuse konkurentsimustrit, vältida tegevus- ja investeerimisriske ning teha õigeid konkurentsi- ja investeerimisstrateegiaid. See aruanne on oluline tööriist selle valdkonna mõistmiseks ja sellesse investeerimiseks. Vaade uuringutele on kodumaine tuntud tööstuse teabenõustaja, sellel on vanemekspertide meeskond, aastate jooksul on tuhandeid ettevõtteid, konsultandid, finantsasutused, tööstusliidud, üksikinvestorid pakuvad professionaalset tööstuse analüüsi aruannet, näiteks kliendi katted huawei, Hiina nafta, Hiina telekommunikatsioon, Hiina ehitus ja tööstuse juhtivad ettevõtted, nagu HP, Disney ja kliendid on laialdaselt tunnustatud.

Käesoleva uurimisaruande andmetes kasutati peamiselt riiklikke statistilisi andmeid, Tolli peaametit, ankeetküsitluse andmeid, Kaubandusministeeriumi kogutud andmeid ja muid andmebaase. Nende hulgas pärinevad makromajanduslikud andmed peamiselt Riigi Statistikabüroost, osa tööstusstatistilisi andmeid peamiselt Riigi Statistikabüroost ja turu-uuringute andmed, ettevõtete andmed peamiselt riigi suurettevõtete ja börside statistikaandmebaasist. Statistikabüroo ja hinnaandmed pärinevad peamiselt erinevatest turujärelevalve andmebaasidest. Selles uurimisaruandes kasutatud tööstusharu analüüsimeetodid hõlmavad Porteri viie jõu mudeli analüüsi, SWOT-analüüsi ja PEST-analüüsi, et viia läbi tööstuse sise- ja väliskeskkonna terviklik analüüs ning analüüsida riigi majandusolukorra praegust suundumust, turu arengutrendi. ja praegused tööstuse kuumad kohad vanemanalüütikute kaudu. Ennustage valdkonna tulevast arengusuunda, esilekerkivaid kuumaid kohti, tururuumi, tehnoloogiatrende ja tööstuse tulevast arengustrateegiat.

[Aruande ülevaade]

Esimene peatükk: Ülevaade jooga rõivatööstuse arengust Hiinas aastatel 2017–2020
Esimene osa on ülevaade joogarõivatööstuse arengust
I. Jooga rõivatööstuse definitsioon
Teiseks, jooga rõivatööstuse põhiteabe tutvustus
3. Joogarõivatööstuse arengukarakteristikute analüüs
Teises jaotises analüüsitakse Hiina joogarõivatööstuse üles- ja alltööstusahelat
I. Tööstusahela mudeli põhimõtte tutvustus
Teiseks, jooga rõivatööstuse ahela analüüs
3. Hiina jooga rõivatööstuse tööstusahela lülide analüüs
1. Varustustööstus
2. Järeltööstused
Kolmas jaotis: Hiina jooga rõivatööstuse elutsükli analüüs
I. Ülevaade jooga rõivatööstuse elutsükli teooriast
Teiseks jooga rõivatööstuse elutsükli analüüs
Neljandas jaotises jooga rõivatööstuse majandusindeksi analüüs
I. Jooga rõivatööstuse kasumianalüüs
Teiseks, jooga rõivatööstuse majandustsükli analüüs
Kolm, jooga rõivatööstuse lisandväärtuse ruumi analüüs
5. jagu: Hiina jooga rõivatööstuse sisenemisbarjääride analüüs
I. Joogarõivatööstuse finantstõkete analüüs
Teiseks jooga rõivatööstuse tehniliste tõkete analüüs
III. Jooga rõivatööstuse talentide barjääride analüüs
Iv. Joogarõivatööstuse brändibarjääride analüüs
V. Joogarõivatööstuse muude takistuste analüüs

Teine peatükk: 2017–2020 globaalse joogarõivaste turu arengu staatuse analüüs
Esimene seanss on ülevaade ülemaailmse joogarõivatööstuse arengukäigust
Teine jaotis on ülemaailmse joogarõivatööstuse turu piirkondlik jaotus
Kolmas jaotis Aasia jooga rõivatööstuse piirkondlik turuanalüüs
I. Aasia joogarõivatööstuse hetke turuolukorra analüüs
Ii. Aasia joogarõivatööstuse turu suuruse ja nõudluse analüüs
Kolmandaks, Aasia jooga rõivatööstuse turu väljavaadete analüüs
Neljas jaotis: Põhja-Ameerika joogarõivatööstuse piirkondlik turuanalüüs
1. Põhja-Ameerika joogarõivatööstuse turuseisundi analüüs
Ii. Põhja-Ameerika joogarõivatööstuse turu suuruse ja turunõudluse analüüs
3. Põhja-Ameerika joogarõivatööstuse turuväljavaadete analüüs
V jaotis el joogarõivatööstuse turuanalüüs
1. El jooga rõivatööstuse turuseisundi analüüs
Ii. Jooga rõivatööstuse turu suuruse ja nõudluse analüüs EL-is
3. EL joogarõivatööstuse turuväljavaadete analüüs
Kuues osa: ülemaailmse joogarõivatööstuse võtmeettevõtete analüüs
Jaotis 7 Maailma joogarõivatööstuse levikutrendi prognoos aastatel 2021–2026
8. jaotise prognoos ülemaailmse joogarõivatööstuse turu suuruse kohta aastatel 2021–2026

Kolmandas peatükis analüüsitakse Yoga rõivatööstuse arengukeskkonda Hiinas
Esimene osa Hiina makromajandusliku keskkonna analüüs
I. Hiina SKT kasvu analüüs
Teiseks tööstuse majandusarengu olukorra analüüs
Sotsiaalse põhivarainvesteeringute analüüs
Kogu ühiskonna tarbitud joogarõivaste kogus
5. Linna- ja maaelanike sissetulekute kasvu analüüs
Tarbijahindade muutuste analüüs
Väliskaubanduse arenguolukorra analüüs
Teine osa: Hiina joogarõivatööstuse poliitikakeskkonna analüüs
I. Tööstuse reguleerimissüsteemi praegune olukord
Tööstuse peamised põhimõtted ja eeskirjad
Kolmas osa: Hiina jooga rõivatööstuse sotsiaalse keskkonna arengu analüüs
1. Rahvastiku ja keskkonna analüüs
2. Hariduskeskkonna analüüs
Kultuurikeskkonna analüüs
Iv. Ökoloogiline keskkonnaanalüüs
Viiendaks tarbimiskontseptsiooni analüüs

Neljas peatükk: Jooga rõivatööstuse tegevus Hiinas
Esimene osa on jooga rõivatööstuse arengu tutvustamine Hiinas
I. Ülevaade tööstuse arengukäigust
Teiseks tööstuse innovatsiooni analüüs
Kolmas, tööstuse arengu omaduste analüüs
Teine jaotis on Hiina jooga rõivatööstuse turu suuruse analüüs
Hiina jooga rõivatööstuse pakkumise analüüsi kolmas osa
Hiina jooga rõivatööstuse nõudluse analüüsi neljas jaotis
5. jagu: Hiina joogarõivatööstuse pakkumise ja nõudluse vahelise tasakaalu analüüs
Kuues jaotis: Hiina jooga rõivatööstuse arengusuundade analüüs

Hiina jooga rõivatööstuse tööandmete jälgimise viies peatükk
Hiina jooga rõivatööstuse suuruse analüüsi esimene osa
Üks, ettevõtte kvantiteedistruktuuri analüüs
Ii. Tööstusharu varade suuruse analüüs
Hiina jooga rõivatööstuse tootmise ja turustamise ning kuluanalüüsi teine ​​osa
1. Käibevara
Teiseks müügitulu analüüs
Kolmas, vastutuse analüüs
Iv. Kasumi skaala analüüs
Väljundi väärtuse analüüs
Hiina jooga rõivatööstuse finantsindeksi analüüsi kolmas osa
I. Tööstuse tasuvuse analüüs
Teiseks tööstuse maksevõime analüüs
3. Tööstuse töövõime analüüs
Iv. Tööstuse arendamise võimekuse analüüs

Kuues peatükk: 2017-2020 Hiina joogarõivaste turu mustrite analüüs
Hiina jooga rõivatööstuse konkurentsiseisundi analüüsi esimene osa
I. Jooga rõivatööstuse konkurentsi analüüs Hiinas
2. Hiina jooga rõivatööstuse suuremate kaubamärkide analüüs
Teine osa: Hiina joogarõivatööstuse kontsentratsioonianalüüs
1. Hiina joogarõivatööstuse turukontsentratsiooni analüüs
2. Hiina jooga rõivatööstuse ettevõtete kontsentratsiooni analüüs
Kolmas jaotis on Hiina jooga rõivatööstuse probleemid
Neljas jaotis on Hiina joogarõivatööstuse strateegia analüüs probleemide lahendamiseks
Hiina jooga rõivatööstuse konkurentsivõime analüüsi viies jaotis
1. Tootmistegurid
Kaks, nõudmistingimused
3. Tugi- ja sellega seotud tööstused
Iv. Ettevõtte strateegia, struktuur ja konkurents
V. Valitsuse roll

Seitsmes peatükk: 2017–2020 Hiina joogarõivatööstuse nõudluse omadused ja dünaamiline analüüs
Hiina jooga rõivatööstuse tarbijaturu dünaamika esimene osa
Teine osa on Hiina jooga rõivatööstuse omaduste analüüs
1. Nõudluse eelistus
Teiseks hinnaeelistus
3. Brändi eelistus
4. Muud eelistused
Jooga rõivatööstuse kulude analüüsi kolmas osa
Neljandaks joogarõivatööstuse hinda mõjutavate tegurite analüüs
1. Pakkumise ja nõudluse tegurid
2. Kulutegur
Kolmas, kanalitegurid
4. Muud tegurid
Hiina jooga rõivatööstuse hinnaanalüüsi viies jaotis
Hiina jooga rõivatööstuse keskmise hinna trendi prognoosi kuues jaotis
I. Hiina jooga rõivatööstuse hinda mõjutavad tegurid
Teiseks, Hiina jooga rõivatööstuse keskmise hinna trendi prognoos
Kolmas, Hiina joogarõivatööstuse keskmise hinnakasvu prognoos

Kaheksas peatükk: 2017–2020 Hiina jooga rõivatööstuse piirkondliku turu staatuse analüüs
Esimene jaotis käsitleb jooga rõivatööstuse piirkondliku turu suurust Hiinas
Ida-Hiina joogarõivaste turuanalüüsi teine ​​osa
I. Ülevaade Ida-Hiinast
2. Ida-Hiina majanduskeskkonna analüüs
3. Joogarõivaste turu suuruse analüüs Ida-Hiinas
Neljandaks, Ida-Hiina joogarõivaste turu suuruse prognoos
Kolmas jagu turuanalüüs Kesk-Hiinas
I. Kesk-Hiina ülevaade
2. Kesk-Hiina majanduskeskkonna analüüs
3. Joogarõivaste turu suuruse analüüs Kesk-Hiinas
Neljandaks, joogarõivaste turu suuruse prognoos Kesk-Hiinas
4. jagu Lõuna-Hiina turuanalüüs
I. Lõuna-Hiina ülevaade
2. Lõuna-Hiina majanduskeskkonna analüüs
3. Lõuna-Hiina joogarõivaste turu suuruse analüüs
Neljandaks, Lõuna-Hiina joogarõivaste turu suuruse prognoos

9. peatükk Hiina jooga rõivatööstuse konkurentsiolukord aastatel 2017–2020
1. jagu Hiina joogarõivatööstuse konkurentsistruktuuri analüüs (Porteri viie jõu mudel)
Konkurents olemasolevate ettevõtete vahel
Võimalike liitujate analüüs
III. Aseainete ohuanalüüs
Iv. Tarnijate läbirääkimisjõud
V. Kliendi läbirääkimisjõud
Teine osa: Hiina jooga rõivatööstuse SWOT-analüüs
Esiteks tööstuse eeliste analüüs
2. Tööstuse puuduste analüüs
3. Tööstuse võimaluste analüüs
Iv. Tööstuse ohuanalüüs
3. jagu Hiina joogarõivatööstuse (PEST) konkurentsikeskkonna analüüs
I. Poliitikakeskkond
2. Majanduskeskkond
Kolmandaks sotsiaalne keskkond
Iv. Tehniline keskkond

10. peatükk joogarõivatööstuse ettevõtteanalüüs (kohandatud andmete värskendusega)
1. jagu Ettevõtlus
I. Ettevõtte profiil
Ii. Põhitegevus
3. Arengu staatus
4. Eeliste ja puuduste analüüs
2. jagu Ettevõtted
I. Ettevõtte profiil
Ii. Põhitegevus
3. Arengu staatus
4. Eeliste ja puuduste analüüs
3. jagu Ettevõtted
I. Ettevõtte profiil
Ii. Põhitegevus
3. Arengu staatus
4. Eeliste ja puuduste analüüs
4. jagu Ettevõtted
I. Ettevõtte profiil
Ii. Põhitegevus
3. Arengu staatus
4. Eeliste ja puuduste analüüs
5. jagu Ettevõtted
I. Ettevõtte profiil
Ii. Põhitegevus
3. Arengu staatus
4. Eeliste ja puuduste analüüs

11. peatükk Hiina jooga rõivatööstuse arenguväljavaadete analüüs ja prognoosimine aastatel 2021–2026
Esimene osa on Hiina jooga rõivatööstuse tulevikuväljavaadete analüüs
I. Joogarõivatööstuse kodumaise investeerimiskeskkonna analüüs
2. Hiina jooga rõivatööstuse turuvõimaluste analüüs
Kolmas, Hiina joogarõivatööstuse investeeringute kasvuprognoos
Teine osa on Hiina jooga rõivatööstuse tulevase arengu ennustus
Hiina jooga rõivatööstuse turu arenguprognoosi kolmas osa
I. Hiina jooga rõivatööstuse turu suuruse prognoos
Teiseks Hiina joogarõivatööstuse turu kasvuprognoos
Kolm, Hiina jooga rõivatööstuse toodangu väärtuse skaala prognoos
Neljandaks, Hiina joogarõivatööstuse toodangu väärtuse kasvuprognoos
V. Hiina jooga rõivatööstuse pakkumise ja nõudluse prognoos
Hiina jooga rõivatööstuse kasumitrendi prognoosi neljas jaotis
Esiteks Hiina jooga rõivatööstuse brutokasumi kasvuprognoos
Teiseks, Hiina jooga rõivatööstuse kogukasumi kasvuprognoos

12. peatükk Hiina jooga rõivatööstuse investeerimisriski ja turundusanalüüs aastatel 2021–2026
Esimene jaotis jooga rõivatööstuse investeeringute riskianalüüs
I. Joogarõivatööstuse poliitika riskianalüüs
Teiseks jooga rõivatööstuse tehniline riskianalüüs
Kolm, jooga rõivatööstuse konkurentsi riskianalüüs
Iv. Muu jooga rõivatööstuse riskianalüüs
Teises osas jooga rõivatööstuse äriarengu analüüs ja ettepanekud
I. Jooga rõivatööstuse ärimudel
Kaks, jooga rõivatööstuse müügimudel
Kolm, jooga rõivatööstuse innovatsiooni suund
Kolmas jaotis jooga rõivatööstuse toimetulekustrateegiad
Esiteks haarake riikliku investeeringu võimalusest kinni
Ii. Konkurentsivõimelise strateegilise liidu rakendamine
Kolmandaks, ettevõtte enda toimetulekustrateegiad

Peatükk 13:2021–2026 Hiina joogarõivatööstuse arengustrateegia ja planeerimissoovitused
Esimene jaotis on Hiina jooga rõivatööstuse brändistrateegia analüüs
Esiteks jooga rõivabrändi tähtsus
Kaks, jooga rõivad ettevõtetele, et rakendada tähtsust brändi strateegia
Kolmas, joogarõivaste ettevõtte brändi staatuse analüüs
Neli, joogarõivaste ettevõtte brändistrateegia
Viis, joogarõivaste brändi strateegiline juhtimisstrateegia
Hiina jooga rõivatööstuse turu võtmekliendistrateegia rakendamise teine ​​osa
Esiteks vajadus rakendada võtmekliendistrateegiat
Ii. Määrake võtmekliendid mõistlikult
Kolmandaks turundusstrateegia võtmeklientidele
Neljandaks, tugevdada võtmeklientide juhtimist
Viis, rakendamise võtmekliendi strateegia keskenduda probleemi lahendamiseks
Hiina jooga rõivatööstuse strateegilise tervikliku planeerimise analüüsi kolmas osa
I. Terviklik strateegiline planeerimine
2. Tehnoloogia arendamise strateegia
3. Äriportfelli strateegia
Iv. Regionaalne strateegiline planeerimine
5. Tööstuse strateegiline planeerimine
Vi. Turundusbrändi strateegia
Vii. Konkurentsivõimeline strateegia planeerimine

Peatükk 14:2021–2026 Hiina joogarõivatööstuse arengustrateegia ja investeerimissoovitused
Hiina jooga rõivatööstuse tootestrateegia analüüsi esimene osa
I. Teenuse tootearendusstrateegia
Teiseks turu segmenteerimise strateegia
Kolmandaks sihtturu valik
Teine osa: Hiina jooga rõivatööstuse hinnastrateegia analüüs
Hiina jooga rõivatööstuse turunduskanali strateegia kolmas osa
I. Jooga rõivatööstuse kanali valiku strateegia
Teiseks jooga rõivatööstuse turundusstrateegia
Hiina jooga rõivatööstuse hinnastrateegia neljas jaotis
Viiendas osas vaadeldakse maailma tööstuse analüütikute investeerimisettepanekut
I. Hiina jooga rõivatööstuse peamiste investeerimisvaldkondade analüüs
Hiina joogarõivatööstuse peamiste investeerimistoodete analüüs


Postitusaeg: 07.07.2021